הסכם ממון

הסכם ממון הינו הסכם בכתב המסדיר את נושא הרכוש והממון בין בני זוג.

 

כיום, כשגיל הנישואין הממוצע עלה ומספר המתגרשים מצוי בעלייה מתמדת, בני זוג רבים מגיעים לנישואין כשברשותם רכוש, כספים וזכויות סוציאליות מעבודתם, אשר צברו עוד בטרם נכנסו לברית הנישואין.

 

יתרונו הגדול של הסכם הממון הינו בכך שהוא עשוי להפחית במידה ניכרת את מצב העימות אשר הינו חלק בלתי נפרד מהליך הגירושין. עימות, הגורם נזק לבני הזוג ולתא המשפחתי העתידי.

 

אישור הסכם ממון:

 

על מנת שיהיה להסכם הממון תוקף חוקי, טעון ההסכם אישור של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. בבואו לאשר את ההסכם, בוחן בית המשפט ו/או בית הדין את הוראות ההסכם ומוודא שהצדדים הבינו את תוכנו, משמעותו ותוצאותיו וחתמו עליו מרצונם הטוב והחופשי.

 

כל שינוי של הסכם ממון חייב גם הוא להיערך בכתב ולקבל אישור בית המשפט ו/או בית הדין.

 

בהקשר זה, יצוין, כי האישור ואימות יכול להינתן טרם הנישואין אצל רושם נישואין (2 ג' לחוק) או אצל נוטריון (2 ג1 לחוק) פעולה זו מעניקה תוקף חוקי להסכם הממון.

 

כיום יכולים גם ידועים בציבור אשר חתמו על הסכם ממון, לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה. (פס"ד זמר - רע"א 6854/00 - היועץ המשפטי לממשלה נ' מיכאל זמר ואח' , תק-על 2003(2), 3132 ,עמ' 3133).

 

מהם היתרונות בעריכת הסכם ממון?

 

יתרונו הגדול של הסכם הממון בכך שהוא עשוי להפחית במידה ניכרת את מצב העימות, שהינו חלק בלתי נפרד מהליך הגירושין. עימות זה נושא נזק לבני הזוג ולתא המשפחתי העתידי.

 

בנוסף, בהסכם ממון ניתן להוסיף כי היה ויתגלעו מחלוקות בין הצדדים יפנו הצדדים למגשר מוסכם אשר בטרם פנייה לבית משפט ו/או בית דין רבני .

 

בנוסף, להסכם ממון ישנה חשיבות גדולה מאוד בקביעת מועד חלוקת הרכוש עוד טרם הגירושין הרשמיים. שכן, על פי הקבוע בחוק, מועד חלוקת הרכוש יהיה בשני מקרים: עם התרת הנישואין , פקיעת הנישואין עקב גירושין, או בעקבות מות בן הזוג ובמקרים מסוימים ניתן עפ"י חוק להקדים את מועד חלוקת הרכוש בתנאי שחלפה שנה מיום תחילת ההליכים להתרת נישואין או כאשר הצדדים פרודים וכיוצ"ב. בעוד, שבהסכם הממון ניתן להקדים את מועד חלוקת הרכוש ובכך למנוע שימוש לרעה בהליך הגירושין.

 

כמו כן, ניתן להוסיף סעיף בהסכם הממון שמנטרל את מירוץ הסמכויות בין בית המשפט לבין בית הדין הרבני.

לתיאום פגישה

 03-5610313

שם *
טלפון *
דוא"ל *
Powered by Artvision | Truppo Websites