הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת הינו הסכם בין זוגות, אשר מעוניינים להביא ילד ו/או ילדים לעולם שלא במסגרת זוגיות ו/או במסגרת נישואין אלא מתוך מטרה להיות הורים משותפים לילד ו/או לילדים. 


מטרת ההסכם הינה להסדיר את מערכת היחסים הטרום הורית וההורית בין הצדדים כגון:  הזכויות והחובות שלהם כלפי הילד, חינוכו , גידולו, משמורת והסדרי השהות, מזונות הילד וכיוצ"ב.


כיצד מתבצע הליך הסכם ההורות המשותפת?


הצדדים נפגשים במרכז מגושרים ויחד עם המגשר, בונים יחד הסכם הורות משותפת המותאם להם באופן אישי, המושתת על עקרונות השיתוף בגידול הילד, במהלך ההליך מוודאים, כי השקפת העולם שלהם מתאימה זה לזו, מתאמים ציפיות באשר לגידול הילד , דרך חינוכו וגידולו וחלוקת זמני השהות של הילד עמם והכל במטרה לצור וודאות ולמנוע אי התאמות מהותיות בין הצדדים באשר לילד ,גידולו, חינוכו ובריאותו.


במסגרת הסכם ההורות המשותפת, יידונו הנושאים הבאים:


הליך ההיריון והלידה  - לרבות, הבדיקות הגנטיות הנדרשות והמקובלות לשם הבטחת הריון ולידה תקינים. ההוצאות הרפואיות הקשורות להריון וללידה של הילד, לרבות הוצאות בגין בדיקות וטיפולים רפואיים כהכנה לקראת הכניסה להריון, במהלך ההיריון ובעת הלידה, וכן כל בדיקה או טיפול רפואיים שיידרשו לאחר הלידה והנובעים מההיריון ו/או מהלידה.  


לידת הילד -  לרבות, רישום הילד בתעודת הזהות, שם משפחתו של הילד  האחריות ההורית המשותפת, בחירת הליך עריכת ברית מילה,  לקיחת אחריות משותפת בכל הנוגע להחלטות הנוגעות לחינוכו בריאותו ולגידולו של הילד המשותף, לרבות טיפולים רפואיים ואחרים, החלטות באשר למוסדות החינוכיים בהם ילמד, החלטות בענייני כספים ורכוש הנוגעות לילד – אשר יתקבלו על ידי שני ההורים במשותף לאחר התייעצות ביניהם, והכל תוך שמירה על טובת הילד.


קביעת ההורות המשותפת והסדרי השהייה עם ההורים   - לרבות, האחריות ההורית המשותפת, הסדרי שהייה של הילד עם ההורים במהלך השבוע , בסופי השבוע וחלוקת השהייה בחגים ובחופשות מן מוסדות החינוך, נסיעות לחו"ל עם הילד בעתיד ועוד. 


כמו כן, ייקבעו ההורים הסדר בנוגע למגורי ההורים והילד.


כמו כן, ייקבעו ההורים הסדר בנוגע לחינוכו של הילד וגידולו.


מזונות הילד/ צרכי הילד   - קביעה וחלוקת הוצאות וצרכי הילד. לרבות, חלוקת הצרכים אשר תלויים בשהות והצרכים שאינם תלויים בשהות הילד.


ולסיום, הסכמה לפתרון מחלוקות בדרך של גישור , ובקשה לאישור ההסכם ומתן תוקף של פס"ד לו עם לאחר הולדת הילד.


טיוטת ההסכם ואישורו בבית המשפט - לאחר שהצדדים מגיעים לעקרונות הסכם, המגשר מכין טיוטת הסכם ולאחר הערות הצדדים חותמים הצדדים על הסכם ההורות המשותפת והמגשר יגיש את ההסכם לאחר שהילד ייולד לכב' בית המשפט לענייני משפחה לצורך אישורו ומתן תוקף של פסק דין לו.


הליך אישור ההסכם הינו דיון קצר שנערך בבית המשפט לענייני משפחה. במהלך דיון, השופט עובר יחד עם הצדדים על עיקרי ההסכם. הצדדים מצהירים ומאשרים כי הסכם זה נעשה מרצונם הטוב והחופשי ללא כפייה וללא כל לחץ, ולאחר שקראו את תוכנו והבינו את משמעותו ואת תוצאותיו. ולאחר מכן, השופט מאשר את ההסכם ונותן לו תוקף של פס"ד.


לתיאום פגישה

 03-5610313

שם *
טלפון *
דוא"ל *
Powered by Artvision | Truppo Websites