דיני משפחה

שאלה:

 

ביני לבין אחי פרץ סכסוך כספי לאן עליי להגיש את התביעה הכספית?

 

תשובה:

 

עלייך להגיש את התביעה לבית המשפט לענייני משפחה הקרוב למקום מגורייך.

 

חוק בית המשפט לענייני משפחה התשנ"א - 1995, נחקק כתוצאה מדו"ח וועדת שיינבוים, אשר בחנה את פיצול הסמכויות שהיה קיים במערכת האזרחית, בכל הנוגע לדיני משפחה וענייני משפחה.

 

לפני חקיקת חוק זה, ענייני המשפחה היו מפוזרים ונידונו בפני ערכאות שיפוט שונות במערכת האזרחית.

 

כך לדוגמא, תביעת המזונות נדונה בביהמ"ש המחוזי, בין של האישה, בין של הילדים. כך גם המשמורת.

 

נושא הרכוש מצא עצמו נדון או בביהמ"ש המחוזי או בבימ"ש השלום – תלוי בשווי, בעילת התביעה, בסעד (הצהרת בעלות, חזקה ושימוש וכן הלאה).

לעיתים שופט א' לא ידע מה עומד להחליט שופט ב', כשהחלטה של שופט ב' בהחלט יכלה להשפיע על שופט א', והם בשתי ערכאות שיפוט שונות.

 

כך לדוגמא, כשהוגשה תביעת מזונות בבית המשפט המחוזי, ומנגד הוגשה תביעה לפירוק שיתוף לבית משפט השלום (חזקה ושימוש) – לא ידעו מה על המזונות, והאם נלקחה בחשבון שאלת המדור.

 

המצב היה בלתי נסבל מבחינת עניין הנפשות הפועלות באותו תא משפחתי. הם לא מצאו מזור לבעיותיהם בפני שופט אחד.

 

חוק ביהמ"ש לענייני משפחה - פתר בעיה זו בכך שייחד את כל הנושאים הכרוכים בדיני משפחה תחת אותה קורת גג.

 

חוק בית המשפט לענייני משפחה הציב לעצמו מטרה להביא לכך, שכל הנושאים בדיני משפחה ומכלול הסכסוכים המשפחתיים של אותה משפחה ידונו בפני אותו שופט באותה ערכאת שיפוט על פי הדוקטרינה של "- One judge-One family ". החוק אימץ גישה כוללנית-אינטגרטיבית של פתרון או הכרעה בסכסוך כולו, להבדיל מהכרעה בתביעה בודדת.

 

תחומי הסמכות בדיני משפחה של בית המשפט למשפחה נקבעו על פי גישה מרחיבה מתוך מגמה, על פיה בית המשפט למשפחה צריך להכריע בכל סוגי הסכסוכים שהמשפחה מעורבת בהם, בין אם המדובר בסכסוכים שבתוך המשפחה, ובין אם המדובר בסכסוכים שבין יחידי המשפחה למדינה או שיש למשפחה זיקה אליהם.

 

התחומים העיקריים שידונו בדיני משפחה בבית המשפט למשפחה:

  1. סכסוכי גירושין - סכסוכים במשפחה אחת.
  2. סכסוכי משפחה אחרים - סכסוכים בין הורים לילדים, סכסוכים בין אחים או סכסוכים בין בני משפחה אחרים.
  3. סכסוכים בין המדינה לבין יחידי המשפחה. כגון: עניינים של קביעת גיל, שנוי שם, שינויים נוספים במרשם האוכלוסין, תביעה של המדינה או רשות מקומית לפי סעיף 6 לחוק שירותי הסעד תשי"ח-1958, וכיוצא באלה.

 

ראוי לציין, כי עדיין קיים הפיצול בדיני משפחה בין המערכת האזרחית לבתי הדין,שהיה קיים גם טרם חקיקת חוק בית משפט לענייני משפחה.

 

לתיאום פגישה

 03-5610313

שם *
טלפון *
דוא"ל *
Powered by Artvision | Truppo Websites