משמורת

המונח "משמורת" או "חזקה", מתייחס לאחריות יומיומית לגידולו ולהתפתחותו הנפשית והגופנית של ילד, להתוויית דרך חינוכו, ולדאגה לעתידו.

 

שני ההורים הינם אפוטרופוסים טבעיים של ילדיהם ויישארו כך ללא קשר לשאלה בחזקת מי נשארו הילדים. לשניהם מעמד שווה בקבלת החלטות מהותיות הנוגעות לילדים, כגון:בנושאי חינוך ובריאות למשל.

 

במדינת ישראל, קיים כלל "חזקת הגיל הרך" הקובע כי ילדים עד גיל 6 יישארו בחזקת אימם אם אין נסיבות מיוחדות.

 

המחוקק הישראלי והפסיקה בעקבותיו, העמידו את עקרון טובת הילד כשיקול עליון להכרעה בסכסוכי משמורת בין הורים.

חלק מהרכיבים העיקריים בהם מתחשב בית המשפט בבואו להכריע בסכסוכי משמורת על פי עקרון טובת הילד, הינם:

  • התנהגות ההורים - לרבות הבטחת קשר עם ההורה האחר.
  • בריאותם הנפשית ומסוגלותם ההורית של שני ההורים - הנבחנת על ידי מסוגלות הורית ו/או חוות דעת מקצועית.
  • רצון הילד.
  • מין הילד.
  • יציבות והמשכיות בטיפול בילד.
  • גורמים כלכליים, חברתיים וחינוכיים וכיוצא באלה.

 

בנוסף, נעזר בית המשפט ביחידת הסיוע הצמודה לו. יחידה זו כוללת עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים אשר יכולים לתת חוות דעת ועזרה בשעת אמת.

 

הסדרי הראייה

לצד שאינו משמורן, כלומר אינו מחזיק בילדים, ישנה זכות לבקר את הילדים ולפגוש בהם בזמנים מוגדרים, זכות זו נקראת הסדרי ראייה. הסדרי הראייה יכולים להיקבע על ידי הצדדים עצמם או על ידי בית המשפט, אם הצדדים אינם מסוגלים להגיע להבנה בנושא זה ביניהם.

 

עירובה של עובדת סוציאלית הוא דבר מקובל, כאשר קיים ויכוח על משמורת או על הסדרי הראייה, והמפגשים נקבעים בהתאם להמלצותיה המוגשות בתסקיר סעד.

כאשר קיים חשש, כי אחד ההורים יסכן את הילד כאשר יפגוש אותו, קיימת סבירות כי ייקבעו הסדרי ראייה בפיקוח גורם מקצועי.

 

הסכמים בין הורים בדבר החזקת הילדים או סדרי ראייתם:

הסכמים בין הורים בנוגע לסדרי ראיית הילדיםאינם מחייבים את בית המשפט. רק לאחר שבית המשפט בדק כי אכן המוסכם הינו על פי טובת הילד, יאושר ההסכם.

 

! שימו לב, פסק דין למשמורת לעולם אינו סופי. כל החלטה בעניין משמורת והסדרי ראייה אינה סופית וניתן לפתוח אותה מחדש מעת לעת. כל אחד מההורים רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לשנותה משיקולים של טובת הילד.

לתיאום פגישה

 03-5610313

שם *
טלפון *
דוא"ל *
Powered by Artvision | Truppo Websites