דיני מזונות

שאלה:

 

אני ובעלי החלטנו להיפרד וברצוני להגיש תביעה למזונות ילדיי. מהם הכללים בדיני מזונות?

 

תשובה:

 

מטרת דיני מזונות הילדים הינה לחייב את האב להשתתף בכלכלת ילדיו הקטינים (קטין הוא מי שגילו אינו עולה על 18 שנה) על ידי תשלום סכום חודשי להורה משמורן – בד"כ האם.

 

הגשת התביעה בשם הקטינים תעשה על ידי האם ואין הבדל אם ההורים נישאו או לאו, משום שהחובה על האב לכלכל את ילדיו נובעת מעצם אבהותו.

חיובו של האב במזונות ילדיו:

 

החובה העיקרית של אב היא לכלכל את ילדיו. לא ניתן לכפות על אב לפגוש את ילדיו, לגלות חיבה, לחנכם או לאהוב אותם - רק לפרנסם.

 

על פי הדין, חובתו של האב כלפי ילדיו קודמת לכל. אב חייב במזונות ילדיו הקטינים גם במקרים בהם אין לו כל הכנסה ואין הוא יכול לספק את צורכי מחייתו.

 

לתיאום פגישה

 03-5610313

שם *
טלפון *
דוא"ל *
Powered by Artvision | Truppo Websites