קליין - משרד עורכי דין - מאמרים

מזונות ילדים

מטרתה של תביעת מזונות ילדים הינה לחייב את ההורים להשתתף בכלכלת ילדיהם הקטינים (קטין הוא מי שגילו אינו עולה על 18 שנה) על ידי תשלום סכום חודשי להורה משמורן – בד"כ האם.

<<<קרא עוד

משמורת ילדים והסדרי שהייה

משמורת ילדים והסדרי שהייה המונח "משמורת" או "חזקה" או "אחריות הורית" מתייחס לאחריות יומיומית לגידולו ולהתפתחותו הנפשית והגופנית של ילד, להתוויית דרך חינוכו, ולדאגה לעתידו.

<<<קרא עוד

חלוקת רכוש

המשפחה היא גוף כלכלי הצובר נכסים ורכוש במהלך חיי הנישואין. במצבים מסוימים חלק מן הרכוש או כולו נרשם על שם שני בני הזוג, ובמצבים אחרים הרכוש נרשם על שם צד אחד

<<<קרא עוד

פירוק שיתוף

לחלק ניכר מהזוגות הנשואים בארץ דירת מגורים השייכת לשני הצדדים. בדרך כלל, דירת המגורים של בני זוג היא הנכס העיקרי של התא המשפחתי, והיא רשומה על שם בני הזוג בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), במינהל, או בחברה משכנת.

<<<קרא עוד

חלוקת פנסיה

בשנת 2014 , נחקק חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד-2014, המאפשר לבני זוג גרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל של בן או בת הזוג ממנו נפרדו, בפטור מלא ממס, עד לתקרה של מיליון וחצי ₪. החוק ייכנס לתוקפו חצי שנה לאחר הפרסום ברשומות

<<<קרא עוד

סעדי ביניים

במסגרת התביעות המוגשות בבית הדין הרבני ובבית המשפט לענייני משפחה, ניתנים גם סעדי ביניים. סעדי הביניים נועדו למנוע מצב שצד הזוכה בתביעתו לא יוכל לממש את פסק הדין, ומטרתם שמירה על המצב הקיים, כלומר, להקפיא את המצב עד למתן פסק דין סופי בתביעות.

<<<קרא עוד

לתיאום פגישה

 03-5610313

שם *
טלפון *
דוא"ל *
Powered by Artvision | Truppo Websites