גישור

הליך הגישור המשפחתי במרכז מגושרים הינו הליך ליישוב סכסוכים בדרכי שלום ובהסכמה בין בני משפחה מחוץ לכותלי ביהמ"ש בדרך של הסכם.

 

 

כיצד מתבצע הליך הגישור המשפחתי במרכז מגושרים?

 

הליך הגישור המשפחתי במרכז מגושרים מתבצע כך:

 

מפגש ראשון משותף של הצדדים בו המגשר מסביר על הליך הגישור, שומע את הסיפור העובדתי של המשפחה ולאחר מכן, מקבלים הצדדים הסבר כללי בנוגע לכל הנושאים הכרוכים בגירושין. לאחר מכן, ישנו מפגש משותף נוסף בו נחשפים סלעי המחלוקת בין הצדדים בנושאים הכרוכים בגירושין. ובהמשך יבואו פגישות נפרדות ואחריהם פגישות משותפות, באם הדבר יידרש, לצורך בחינת פתרונות אפשריים לבעיות הצדדים. בהמשך תתבצע התאמת הפתרונות האפשריים לצדדים עד אשר יגיעו הצדדים להסכמות בכל הנושאים הכרוכים בגירושין.

 

בשלב הבא יתרגם המגשר את העקרונות להסכם לידי טיוטת הסכם גירושין. הצדדים יעירו הערותיהם בנוגע לטיוטא ולבסוף יחתמו על ההסכם המוגמר ויאשרו אותו בביהמ"ש אשר ייתן להסכם תוקף של פס"ד.

 

כאמור, הליך הגישור המשפחתי הינו הליך ליישוב סכסוכים בדרכי שלום ובהסכמה בין בני משפחה מחוץ לכותלי ביהמ"ש בדרך של הסכם.

 

על מנת שהליך הגישור יצא אל הפועל דרושים מספר תנאים מקדמיים כגון: רצון חופשי של הצדדים למצוא פתרון חיובי לבעיותיהם בעזרת המגשר - גורם עצמאי ונטרלי, אשר יביאם להסכמות אשר יהיו מקובלות על הצדדים ויגובשו להסכם גירושין כולל. בהתקיים תנאים אלו ניתן להתחיל בהליך הגישור.

 

תפקיד המגשר בהליך הגישור המשפחתי הינו לנסות ולצור דיאלוג ושיח בין הצדדים ולאפשר לצדדים להבהיר כל צד את הרצונות שלו תוך יצירת ומציאת מכנה משותף לאינטרסים של שני הצדדים יחדיו. כך, יתאפשר פתרון בדרך פשרה אשר יביא למזעור הנזקים ולפגיעה מינימאלית בצדדים ובילדים.

 

הליך הגישור המשפחתי לרוב מאופיין כהליך חסכוני, מזורז וממוקד בניגוד להליכים בביהמ"ש ו/או בביה"ד הרבני אשר מאופיינים כהליכים "מלחמתיים", ארוכים מאוד ויקרים.

 

בהליך הגישור המשפחתי אין מנצחים ואין מפסידים. שכן, שני הצדדים והילדים יוצאים מורווחים. בניגוד להליך משפטי בביהמ"ש ו/או בביה"ד שם נאבקים הצדדים עד להכרעה בה צד אחד מנצח וצד אחד מפסיד.

 

הליך הגישור המשפחתי מתאפיין בראייה הרחבה של האינטרסים של הצדדים, במקום ראייה צרה של סכסוך המובא בהליכים משפטיים.

 

הליך הגישור המשפחתי מתבצע מתוך רצון חופשי של הצדדים כאשר הבסיס להליך הינו הסכמות הצדדים בניגוד להליך משפטי אשר מתנהל ע"י הכרעה בלבד.

 

מטרת הליך הגישור המשפחתי הינה למצוא פתרונות יצירתיים ליישוב הסכסוך בין בני הזוג ולהביאם להסדר הוגן נכון להם באופן פרטני, אשר תוקפו הינו צופה פני עתיד, ללא צורך במלחמות והתדיינויות מיותרות בביהמ"ש.

 

הליך הגישור המשפחתי הינו הליך נטרלי בו שני הצדדים יוצאים מורווחים תוך שימת דגש על טובת הילדים.

 

ראוי לציין, כי הליך הגישור המשפחתי הינו הליך סודי, המידע אשר מתגלה במהלכו הינו מידע חסוי שאינו ניתן לחשיפה.

 

הליך הגישור המשפחתי מסתיים ע"י חתימת הצדדים על הסכם כולל ואישורו ומתן תוקף של פסק דין בביהמ"ש ( הסכם יכול שיהיה הסכם שלום גירושין , הסכם בית שלום בית, הסכם ממון, הסכם פירוד או הסכם שלום בית ולחילופין גירושין - הכל בהתאם לצרכי המשפחה בהתאמה אישית) ולאחר מכן, הצדדים נמצאים ב"מסלול אקספרס" בביה"ד הרבני בו יינתן פס"ד לגירושין וסידור גט.

 

לתיאום פגישה

 03-5610313

שם *
טלפון *
דוא"ל *
Powered by Artvision | Truppo Websites