סעדי ביניים

במסגרת התביעות המוגשות בבית הדין הרבני ובבית המשפט לענייני משפחה, ניתנים גם סעדי ביניים. סעדי הביניים נועדו למנוע מצב שצד הזוכה בתביעתו לא יוכל לממש את פסק הדין, ומטרתם שמירה על המצב הקיים, כלומר, להקפיא את המצב עד למתן פסק דין סופי בתביעות.
 
צו עיכוב יציאה מן הארץ: 

סעד זה ניתן הן על ידי בית המשפט לענייני משפחה והן על ידי בית הדין הרבני.

סעד זה ניתן כנגד צד על מנת למנוע מצב שבו אדם יברח ולא יהיה כנגד מי לנהל את הדיון, או מצב בו צד ישאיר את הצד האחר ללא אפשרות ביצוע ו/או מימוש פסק הדין אשר יינתן בעדו.

כמו כן, סעד זה יכול להינתן גם לשם מניעת הברחת קטינים מן הארץ ללא הסכמת שני הוריהם. במקרים אחרים, בית הדין הרבני נותן סעד זה כנגד כל אחד מבני הזוג כדי למנוע בריחה לחו"ל והשארת אישה עגונה או גבר ללא גט פיטורין.
 
צו עיקול זמני: 

סעד זה ניתן על כספים או על רכוש כדי להבטיח, בדרך כלל, את ביצוע פסק הדין ולמנוע מצב בו יוברח רכוש ו/או למנוע ביצוע ו/או מימוש פסק דין.
 
בבית המשפט לענייני משפחה ניתן לעקל בתביעה למזונות סכום השווה לשנתיים של תשלום מזונות ובתביעת רכוש ניתן לעקל מחצית מחלקו ברכוש ו/או בנכסים ו/או בכספים של הצד האחר. זאת למעט, משכורות וכספים בחשבון העובר ושב.
 
צו מניעה זמני: 

סעד זה ניתן על מנת למנוע הברחת רכוש או כספים בתביעת הרכוש. זהו צו האוסר על בן הזוג לבצע כל שינוי ברכוש הצדדים, בין בדרך של מכירה, העברה לצד שלישי וכיוצא באלה.
 
מזונות זמניים: 

 סעד זה ניתן על ידי בית המשפט ו/או בית הדין הרבני לאחר הגשת כתב הגנה בתביעת המזונות. בית המשפט רשאי לפסוק מזונות זמניים עד למתן פסק הדין בתביעה העיקרית למזונות.

לתיאום פגישה

 03-5610313

שם *
טלפון *
דוא"ל *
Powered by Artvision | Truppo Websites